fbpx

Gratis verzending vanaf 175,-

Verzending in 3-5 werkdagen

Vermelde prijzen zijn excl. btw

Retourbeleid
Retourbeleid

Retourbeleid:

Goederen die op maat ontworpen en/of gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden.

Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief.

(1) Recht tot herroeping

Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (abw), kunt u uw verklaring op

basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van

redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van

deze termijn wordt geleverd – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn

begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat

de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige

producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben

voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping

volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen.

De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd

naar:

HSR Design

Prof. K. Schilderhof 69

8264 BL Kampen

of per e-mail aan: info@hsrdesing.nl

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van

producten die HSR Design v.o.f. op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die

duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor

producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het

is de klant bekend dat hij HSR Design v.o.f. bij bestelling van zulke producten een concrete

opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.

(2) Gevolgen van de herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te

worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien

u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt

teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden.

(3) Retourproces

Retouren kan door de benodigde gegevens in te vullen op ons retourportaal. Het retourportaal is te vinden via retouren.hsrdesign.nl.

×